اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه

پایگاه رسمی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه

اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه

پایگاه رسمی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

در واپسین روزهای سال1394 به نگاهی نو همراه با سلامتی و موفقیت  چشم به راهی دوخته ایم که ورزشکاران و جامعه ورزش شهرستان امیدیه با دلگرامی و پشتوانه ای قوی رختی نو بر قالب شهر بپوشاند. پیشاپیش سال نو رو تبریک و از خداوند برایتان سلامتی و موفقیت میطلبیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۲۵

عملکرد باشگاه گاز میانکوه

توضیحات

حضور درمسابقات قهرمانی استان رده سنی خردسالان

2 طلا 2نقره و 2 عنوان پنجمی

حضور در مسابقات قهرمانی استان رده سنی نونهالان

1 مدال طلا ، 2 مدال نقره و 1 عنوان پنجمی

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی خردسالان

2 مدال برنز

حضور در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نونهالان

1 مدال برنز

حضور در مسابقات قهرمانی استان رده سنی بزرگسالان

2 مدال برنز

حضور در مسابقات اوپن نوجوانان استان

1 مدال طلا

اعزام نفربه اردوی تیم ملی خردسالان

2 نفر شهرستان ایلام

اعزام نفر به اردوی تیم ملی نونهالان

1 نفر تهران

اعزام1 نفر به اردوی مشترک کشورهای درحال توسعه

تهران

اعزام 1 نفر مسابقات بین الملی روز جهانی کودک

تهران

اعزام یک نفر به مسابقات قهرمانی کشور کارگران

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۵

 

عملکرد کانون شهید باهنر

1

میزبانی انتخابی رده سنی نونهالان شهرستان امیدیه درکانون شهید باهنر مورخ2/4/94

2

شرکت در مسابقات استانی نونهالان فرنگی و کسب مقام پنجم تیمی توسط تیم آموزش و  پرورش شهرستان امیدیه وکشب مقام اول انفرادی آقای طارق غبیشاوی

3

اعزام آقای عادل مظفری به عنوان مربی به مسابقات کشوری فرنگی رده سنی نونهالان از طریق هیئت کشتی استان خوزستان در شهرستان خرم آباد

4

کسب مقام دوم آقای طارق غبیشاوی در کشور در شهرستان خرم آباد در تیرماه و مرداد ماه 94

5

اعزام تیم نوجوانان کانون شهید باهنر به شهرستان شوش و انجام مسابقه دوستانه

6

اعزام تیم خردسالان ، نونهالان ، و نوجوانان به شهرستان دزفول و انجام مسابقه دوستانه

7

اعزام تیم خردسالان و نونهالان به شهرستان شوش و انجام مسابقه دوستانه

8

تمرین مشترک بادعوت از تیم هیئت کشتی ماهشهر

9

تمرین مشترک با تیم هیئت کشتی شهرستان آغاجاری به صورت ممتد در طول سال

10

اردوی کوهنوردی تیم کشتی فرنگی کانون شهید باهنر در طول سال

11

دعوت از آقای عادل مظفری بعنوان مربی تیم ملی نونهالان در شهرستان دنا مرداد ماه94

12

دعوت ازطارق غبشاوی به اردوی تیم ملی نونهالان در مرداد ماه94 شهرستان دنا

13

دعوت از آقای عادل مظفری بعنوان مربی از سهمیه استان به اردوی تیم ملی نونهالان در شهرستان پارس آباد استان اردبیل درمهرماه 94

14

دعوت از آقای طارق غبشاوی به اردوی تیم ملی نونهالان در شهرستان پارس آباد استان اردبیل درمهرماه 94

15

شرکت آقای عادل مظفری در تیم ملی نونهالان جهت شرکت درمسابقات روزجهانی کودک

16

کسب مقام اول آقای طارق غبیشاوی در مسابقات روز جهانی کودک

17

شرکت آقای عادل مظفری در کلاس ارتقای مربیگری در تهران

18

اعزام تیم کانون شهید باهنر به شهرستان دیلم و انجام بازی دوستانه  در مهر ماه 94

19

انجام تمرین مشترک با تیم ملی حفاری در طول سال به صورت مکرر

20

دعوت از آقای عادل مظفری بعنوان مربی از سهمیه استان به اردوی تیم ملی نونهالان در شهرستان اصفهان در بهمن ماه 94

21

دعوت از آقای طارق غبشاوی به اردوی تیم ملی نونهالان در شهرستان اصفهان در بهمن ماه 94

22

شرکت در  اردوی تیم ملی بعنوان مربی منتخب در رده سنی نونهالان در شهرستان زابل  بهمن 94

23

شرکت در  اردوی تیم ملی بعنوان مربی منتخب در رده سنی نونهالان در شهرستان سیرجان  بهمن 94

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۴

ماه

عملکرد کشتی آزاد

فروردین

1-     دعوت جمال عبادی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

2-     شرکت در مسابقات انتخابی شوشتر و کسب 2 مقام اولی ،2مقام دومی و 1مقام سومی

3-     شرکت درمسابقات ساحلی قهرمانی کشور در شوش 1 مقاوم اولی 2 مقام پنجمی 1مقام هشتمی

4-     کسب مقام سومی جمال عبادی در مسابقات بین المللی جام فدراسیون کشور آذربایجان

اردیبهشت

1 دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان کشتی ساحلی

2- شرکت در مسابقات عمومی نونهالان 2 مقام اولی ، 2 مقام سومی

3- شرکت بهراد محمد رضایی در مسابقات دانشجویان کشور

 دعوت سید محمدحسن دهبان پور به اردوی تیم ملی ساحلی بزرگسالان

5-     کسب مقام دوم جمال عبادی در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان

خرداد

1-     دعوت تیم ملی جوانان به اردوی تیم ملی بزرگسالان

تیر

1-     شرکت در مسابقات نونهالان قهرمانی استان 1 مقام دومی ، مقام سومی

2-     شرکت در مسابقات خردسالان قهرمانی استان  مقام اول تیمی ، و سه مقام اولی و سه مقام دومی و دومقام سومی

3-     دعوت جمال عبادی به اردوی تیم ملی جوانان

4-     شرکت رد مسابقات خردسالان قهرمانی کشور 1 مقام پنجمی 1 مقام دهمی

مرداد

1-     شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان بسیج استان و کسب مقام اول تیمی 2 مقام اولی ، دو مقام دو، سه مقام سوم

2-     برگزاری مسابقه دوستانه با تیم سربندر در امیدیه

3-     دعوت جمال عبادی به اردوی تیم ملی جوانان

4-     برگزاری مسابقه دوستانه با تیم خرمشهر در امیدیه

5-     شرکت جمال عبادی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کشور برزیل

6-      شرکت درمسابقات چندجانبه شهر بستان و کسب مقام  اول تیمی ، 4 مقام اولی ،7 مقام دومی و7 مقام سومی

شهریور

1-     برگزاری مسابقه دوستانه باتیم آبادان در امیدیه

2-     شرکت دو نفر در مسابقات قهرمانی بسیج کشور 1 مقامپنجمی

3-     شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان استان وکسب مقام اول تیمی 2 مقام اولی ، 3 مقام دوم 1 مقام سومی

مهر

1-     شرکت در مسابقات نونهالان چند جانبه کشوری در آبادان وکسب دومقام سومی

2-     شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان کشور در اسلام آباد

3-     شرکت در مسابقات قهرمانی بزرگسالان استان در اهواز و کسب دو مقام اول و یک مقام سومی

آبان

1-     کسب مقام سومی تیم نونهالان در مسابقات قهرمانی استان در اهواز 2 مقام دوم 1 مقام سوم

2-     شرکت در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در تهران

3-     شرکت در هفته اول لیگ برترین های بسیج کشور در تهران 1 مقام اولی

4-     کسب مقام اول تیم فرزندان پرسنل زیر 26 سال مناطق نفتخیر دراهواز

آذر

1-     شرکت در مسابقات چند جانبه کشوری شهرستان شهریار و کسب مقام  سوم و یک مقام پنجمی

2-     شرکت در مسابقات عمومی نوجوانان استان در اهوازو کسب 1 مقام دوم

3-     شرکت در هفته دوم مسابقات بسیج های کشور و کسب یک مقام دومی

دی

1-     شرکت در مسابقات دانشجویان منطقه6 استانخوزستان و کسب 1 مقام اول و دو مقام سوم

2-     شرکت از مسابقات عمومی قهرمانی جوانان کشور درتهران کسب1 مقام سومی

بهمن

1-     شرکت در مسابقات بین اللملی جوانان شهید هاشمی نژاد در بهشهرکسب 1 مقام اول و 1 مقام دهم

2-     شرکت در مسابقات چندجانبه دهه فجر درپایگاه پنج شکاری امیدیه کسب 5 مقام اولی4 مقام دومی 1 مقام سومی

3-     برگزاری مسابقات دوستانه با تیم شیراز در خانه کشتی

4-     کسب مقام دوم تیم خردسالان در مسابقات چند جانبه در بندر امام 2 مقام اولی 2 مقام دومی 3 مقام سومی

اسفند

1-     کسب مقام دوم تیم نونهالان در مسابقات لیگ استان در اهواز

2-     شرکت در مسابقات دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور دردزفولو کشب یک مقام اول

3-     شرکت در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی جوانان در تهران کسب 1 مقام دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۲
با همت هیئت والیبال شهرستان امیدیه و استقبال خوب بانوان کلاس مربیگری درجه 3 برای اولین بار در این شهرستان با سطح کیفی مناسب برگزار گردید .
با تشکر از زحمات و تلاش های بی دریغ و پیگرانه جناب آقای چنگلوایی رئیس هیئت والیبال شهرستان امیدیه.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۱۳:۲۹

تیم نفت امیدیه صدرنشین مرحله رفت به مقام نایب قهرمانی رسید .
به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، در پایان رقابتهای برگشت و نهایی کشتی آزاد لیگ متمرکز نونهالان باشگاههای خوزستان (( با شعار امر به معروف و نهی از منکر)) تیم یکدست و متحول شده هیئت کشتی آبادان با شایستگی و اقتدار عنوان قهرمانی را به دست آورد .
بنابراین گزارش در این مسابقات که با حضور 100 کشتی گیر در قالب پنج تیم و طی دو مرحله رفت و برگشت برگزار شد تیم نفت امیدیه صدرنشین مرحله رفت نتوانست به برتری خود ادامه دهد و رقابت را به هیئت کشتی آبادان واگذار نمود و در جایگاه دوم و نایب قهرمانی قرار گرفت . بر همین اساس تیم منسجم هیئت کشتی بندرامام خمینی (ره) در پیکاری میلیمتری و برابر و در امتیاز شماری هیئت کشتی باغملک را پشت سر گذاشت و به مقام سوم تیمی رسید . ضمن اینکه تیم نوپای هیئت کشتی باغملک با ارائه نمایشی قابل توجه عنوان چهارم را به دست آورد و سرانجام نیز تیم هیئت کشتی اهواز به مقام پنجم رسید .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۱۳:۰۵